Сүхболд ДамдинЯдам

ID 180492 Нас 7 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  145
  Монгол
  ( 17.703 сек )
 • Хүйс

  89
  Эрэгтэй
  ( 17.703 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  59
  Улаанбаатар
  ( 17.703 сек )
 • Клуб

  1
  Ивээлийн найзууд цэцэрлэгийн багш ажилчдын клуб
  ( 17.703 сек )

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 10.64 #132 / 2956
3-3-3 3.27 #281 / 2956
3-6-3 3.80 #161 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.309 3-6-3: 4.374 Цикл: 11.059 18.742
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.324 3-6-3: 3.808 Цикл: 10.638 17.77
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.358 3-6-3: 3.797 Цикл: 10.672 17.827
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.268 3-6-3: 4.258 Цикл: 11.172 18.698
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.788 3-6-3: 4.992 Цикл: 14.448 23.228
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 4.695 3-6-3: 4.501 Цикл: 15.653 24.849
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах