Тамир Мөнх-Од

ID 190105 Нас 13 Сэлэнгэ Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  31
  Монгол
  ( 14.14 сек )
 • Хүйс

  24
  Эрэгтэй
  ( 14.14 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Сэлэнгэ
  ( 14.14 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.46 #29 / 2956
3-3-3 2.74 #117 / 2956
3-6-3 2.94 #25 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.74 3-6-3: 3.074 Цикл: 8.463 14.277
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.195 3-6-3: 2.937 Цикл: 9.645 15.777
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.878 3-6-3: 3.398 Цикл: 12.071 18.347
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.039 3-6-3: 4.656 Цикл: 10.843 18.538
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах