Тэмүүжин Тамир

ID 190351 Нас 10 Дорнод Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  53
  Монгол
  ( 14.861 сек )
 • Хүйс

  38
  Эрэгтэй
  ( 14.861 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  2
  Дорнод
  ( 14.861 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.21 #57 / 2956
3-3-3 2.52 #66 / 2956
3-6-3 3.13 #49 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.301 3-6-3: 3.133 Цикл: 10.198 16.632
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.519 3-6-3: 3.463 Цикл: 9.209 15.191
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.306 3-6-3: 5.567 Цикл: 11.714 20.587
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.987 3-6-3: 3.706 Цикл: 9.8 16.493
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах