Тэмүүлэл Өсөхбаяр

ID 180578 Нас 6 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  350
  Монгол
  ( 21.4 сек )
 • Хүйс

  189
  Эрэгтэй
  ( 21.4 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  139
  Улаанбаатар
  ( 21.4 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 13.36 #378 / 2956
3-3-3 3.33 #318 / 2956
3-6-3 4.71 #445 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.716 3-6-3: 5.332 Цикл: 14.822 23.87
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.458 3-6-3: 4.708 Цикл: 13.49 21.656
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.334 3-6-3: 5.107 Цикл: 13.358 21.799
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.03 3-6-3: 6.561 Цикл: 14.118 24.709
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 6.563 3-6-3: 9.809 Цикл: 28.848 45.22
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах