Тэмүүлэн Жаргалсайхан

ID 190331 Нас 9 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  54
  Монгол
  ( 14.926 сек )
 • Хүйс

  39
  Эрэгтэй
  ( 14.926 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  19
  Улаанбаатар
  ( 14.926 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.23 #60 / 2956
3-3-3 2.54 #69 / 2956
3-6-3 3.15 #51 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 4.481 3-6-3: 3.549 Цикл: 10.416 18.446
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.541 3-6-3: 3.154 Цикл: 9.231 14.926
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.197 3-6-3: 4.177 Цикл: 12.476 19.85
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.686 3-6-3: 4.689 Цикл: 13.051 21.426
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах