Тэргэл Дамдинсүрэн

ID 180571 Нас 7 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  301
  Монгол
  ( 20.521 сек )
 • Хүйс

  169
  Эрэгтэй
  ( 20.521 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  122
  Улаанбаатар
  ( 20.521 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 12.67 #300 / 2956
3-3-3 3.24 #265 / 2956
3-6-3 4.61 #415 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.241 3-6-3: 4.613 Цикл: 12.667 20.521
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 4.269 3-6-3: 4.79 Цикл: 12.755 21.814
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.359 3-6-3: 6.055 Цикл: 17.207 27.621
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах