Тэргэл Мөнхболд

ID 190348 Нас 8 Дорнод Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  100
  Монгол
  ( 16.382 сек )
 • Хүйс

  59
  Эрэгтэй
  ( 16.382 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Дорнод
  ( 16.382 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 10.01 #101 / 2956
3-3-3 2.94 #162 / 2956
3-6-3 3.44 #97 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.995 3-6-3: 3.646 Цикл: 10.005 16.646
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.936 3-6-3: 3.441 Цикл: 10.474 16.851
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.207 3-6-3: 4.331 Цикл: 12.754 20.292
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 4.378 3-6-3: 4.057 Цикл: 11.884 20.319
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах