Төрбат Галбадрах

ID 190389 Нас 13 Сэлэнгэ Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  14
  Монгол
  ( 12.712 сек )
 • Хүйс

  11
  Эрэгтэй
  ( 12.712 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Сэлэнгэ
  ( 12.712 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.29 #07 / 2956
3-3-3 2.60 #79 / 2956
3-6-3 2.83 #21 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.601 3-6-3: 2.971 Цикл: 9.728 15.3
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 3.238 3-6-3: 2.826 Цикл: 7.285 13.349
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.84 3-6-3: 3.856 Цикл: 14.633 21.329
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах