Ууганбаяр Урлагбаатар

ID 180405 Нас 17 Сүхбаатар Эрэгтэй Сургууль

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  39
  Монгол
  ( 14.452 сек )
 • Хүйс

  30
  Эрэгтэй
  ( 14.452 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  3
  Сүхбаатар
  ( 14.452 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.90 #43 / 2956
3-3-3 2.44 #47 / 2956
3-6-3 3.11 #44 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 2.555 3-6-3: 3.112 Цикл: 8.899 14.566
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 2.507 3-6-3: 3.237 Цикл: 9.455 15.199
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.441 3-6-3: 3.13 Цикл: 10.592 16.163
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.603 3-6-3: 5.128 Цикл: 9.401 17.132
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 5.138 3-6-3: 3.478 Цикл: 11.095 19.711
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 3.927 3-6-3: 4.718 Цикл: 16.986 25.631
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 3-6-3: Цикл: 0
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах