Ууганчимэг Ууганбат

ID 180040 Нас 1819 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  47
  Монгол
  ( 14.762 сек )
 • Хүйс

  12
  Эмэгтэй
  ( 14.762 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Сэлэнгэ
  ( 14.762 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.21 #58 / 2956
3-3-3 2.44 #46 / 2956
3-6-3 3.11 #42 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.909 3-6-3: 3.362 Цикл: 9.916 16.187
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.898 3-6-3: 3.258 Цикл: 9.214 15.37
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.437 3-6-3: 3.111 Цикл: 11.671 17.219
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.72 3-6-3: 3.14 Цикл: 9.61 15.47
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах