Уудам Оргил

ID 180577 Нас 5 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  318
  Монгол
  ( 20.955 сек )
 • Хүйс

  177
  Эрэгтэй
  ( 20.955 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  129
  Улаанбаатар
  ( 20.955 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 12.73 #310 / 2956
3-3-3 3.45 #374 / 2956
3-6-3 4.78 #477 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.448 3-6-3: 5.233 Цикл: 12.727 22.408
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.912 3-6-3: 4.779 Цикл: 14 22.691
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.449 3-6-3: 5.380 Цикл: 15.908 24.737
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 6.714 3-6-3: 8.814 Цикл: 25.725 41.253
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах