Хангай Эрдэнэбилэг

ID 190687 Нас 5 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  364
  Монгол
  ( 21.595 сек )
 • Хүйс

  197
  Эрэгтэй
  ( 21.595 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  145
  Улаанбаатар
  ( 21.595 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 13.59 #397 / 2956
3-3-3 3.51 #396 / 2956
3-6-3 4.50 #380 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.507 3-6-3: 5.129 Цикл: 14.487 23.123
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.647 3-6-3: 4.502 Цикл: 13.586 21.735
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах