Хангал Баясгалан

ID 171286 Нас 12 Дархан-Уул Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  2
  Монгол
  ( 11.049 сек )
 • Хүйс

  2
  Эрэгтэй
  ( 11.049 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Дархан-Уул
  ( 11.049 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 6.89 #03 / 2956
3-3-3 1.83 #02 / 2956
3-6-3 2.32 #01 / 2956
Хос 8.60 #04 / 2956
Баг 19.38 #07 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 1.906 3-6-3: 2.324 Цикл: 8.326 12.556
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/8.601 8.601
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/21.968 21.968
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 1.833 3-6-3: 2.371 Цикл: 6.892 11.096
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/10.159 10.159
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/19.383 19.383
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 1.998 3-6-3: 2.551 Цикл: 13.675 18.224
Хос10.318 10.318
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.124 3-6-3: 2.834 Цикл: 8.310 13.268
Хос10.201 10.201
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.194 3-6-3: 2.861 Цикл: 10.965 16.02
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.408 3-6-3: 2.914 Цикл: 9.81 15.132
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.352 3-6-3: 3.476 Цикл: 11.829 17.657
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах