Хулан Баасандорж

ID 171337 Нас 11 Орхон Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  42
  Монгол
  ( 14.657 сек )
 • Хүйс

  11
  Эмэгтэй
  ( 14.657 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Орхон
  ( 14.657 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.59 #32 / 2956
3-3-3 2.73 #112 / 2956
3-6-3 3.34 #77 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.135 3-6-3: 4.362 Цикл: 9.472 16.969
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.881 3-6-3: 4.102 Цикл: 8.588 15.571
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.289 3-6-3: 4.038 Цикл: 9.74 17.067
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.918 3-6-3: 3.593 Цикл: 9.737 16.248
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.725 3-6-3: 3.344 Цикл: 9.165 15.234
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах