Хулан Хатанбаатар

ID 171318 Нас 16 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  60
  Монгол
  ( 15.169 сек )
 • Хүйс

  18
  Эмэгтэй
  ( 15.169 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  6
  Сэлэнгэ
  ( 15.169 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.11 #53 / 2956
3-3-3 2.62 #87 / 2956
3-6-3 3.44 #100 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 2.619 3-6-3: 3.443 Цикл: 9.993 16.055
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.851 3-6-3: 4.386 Цикл: 9.107 16.344
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 3.093 3-6-3: 3.504 Цикл: 10.679 17.276
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.701 3-6-3: 3.471 Цикл: 11.676 17.848
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 9.459 3-6-3: 3.573 Цикл: 12.878 25.91
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах