Хүслэн Хишигзаяа

ID 190388 Нас 14 Сэлэнгэ Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  44
  Монгол
  ( 14.712 сек )
 • Хүйс

  33
  Эрэгтэй
  ( 14.712 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  6
  Сэлэнгэ
  ( 14.712 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.18 #56 / 2956
3-3-3 2.53 #68 / 2956
3-6-3 3.00 #29 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 4.31 3-6-3: 3.001 Цикл: 10.378 17.689
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.528 3-6-3: 3.303 Цикл: 9.183 15.014
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.528 3-6-3: 3.303 Цикл: 9.183 15.014
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах