Хүслэн Баяр-Эрдэнэ

ID 180265 Нас 11 Сэлэнгэ Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  92
  Монгол
  ( 16.115 сек )
 • Хүйс

  58
  Эрэгтэй
  ( 16.115 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  9
  Сэлэнгэ
  ( 16.115 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.99 #97 / 2956
3-3-3 2.61 #82 / 2956
3-6-3 3.51 #118 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.611 3-6-3: 3.514 Цикл: 13.883 20.008
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.868 3-6-3: 3.857 Цикл: 25.936 32.661
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.639 3-6-3: 4.944 Цикл: 14.566 23.149
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.952 3-6-3: 3.988 Цикл: 9.99 16.93
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.04 3-6-3: 4.752 Цикл: 14.732 22.524
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах