Хүслэн Хаш-Эрдэнэ

ID 190601 Нас 10 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  367
  Монгол
  ( 21.606 сек )
 • Хүйс

  200
  Эрэгтэй
  ( 21.606 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  148
  Улаанбаатар
  ( 21.606 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 13.23 #359 / 2956
3-3-3 3.67 #479 / 2956
3-6-3 4.71 #446 / 2956
Хос 14.44 #65 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.668 3-6-3: 4.709 Цикл: 13.229 21.606
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/14.435 14.435
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах