Цэнгүүн Баянцогт

ID 180026 Нас 14 Сэлэнгэ Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  35
  Монгол
  ( 14.392 сек )
 • Хүйс

  27
  Эрэгтэй
  ( 14.392 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  5
  Сэлэнгэ
  ( 14.392 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.96 #46 / 2956
3-3-3 2.39 #36 / 2956
3-6-3 3.04 #34 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.402 3-6-3: 3.785 Цикл: 9.274 15.461
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.455 3-6-3: 3.041 Цикл: 9.374 14.87
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.389 3-6-3: 5.216 Цикл: 8.962 16.567
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.65 3-6-3: 3.34 Цикл: 9.84 15.83
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах