Цэцбилгүүн Цэлмэг

ID 190262 Нас 5 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  175
  Монгол
  ( 18.522 сек )
 • Хүйс

  106
  Эрэгтэй
  ( 18.522 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  74
  Улаанбаатар
  ( 18.522 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 11.34 #180 / 2956
3-3-3 3.26 #278 / 2956
3-6-3 3.92 #193 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.263 3-6-3: 3.918 Цикл: 11.341 18.522
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.376 3-6-3: 3.931 Цикл: 14.081 22.388
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.707 3-6-3: 5.243 Цикл: 13.293 22.243
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.501 3-6-3: 4.469 Цикл: 12.520 20.49
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 5.393 3-6-3: 4.694 Цикл: 15.119 25.206
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.644 3-6-3: 5.169 Цикл: 16.167 24.98
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах