Энхзаяа Батболд

ID 180399 Нас 11 Сүхбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  85
  Монгол
  ( 15.924 сек )
 • Хүйс

  31
  Эмэгтэй
  ( 15.924 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Сүхбаатар
  ( 15.924 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.93 #95 / 2956
3-3-3 2.63 #89 / 2956
3-6-3 3.36 #82 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.074 3-6-3: 3.362 Цикл: 9.999 16.435
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.634 3-6-3: 3.698 Цикл: 9.928 16.26
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.549 3-6-3: 3.860 Цикл: 12.027 19.436
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.541 3-6-3: 4.508 Цикл: 12.752 20.801
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах