Энхцацрал Батжаргал

ID 190277 Нас 14 Дорнод Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  72
  Монгол
  ( 15.555 сек )
 • Хүйс

  25
  Эмэгтэй
  ( 15.555 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Дорнод
  ( 15.555 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 10.40 #121 / 2956
3-3-3 2.34 #29 / 2956
3-6-3 2.81 #19 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.654 3-6-3: 3.813 Цикл: 10.993 17.46
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 3.343 3-6-3: 3.814 Цикл: 10.398 17.555
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.343 3-6-3: 2.814 Цикл: 10.398 15.555
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах