Энэрэл Долгорсүрэн

ID 190043 Нас 12 Улаанбаатар Эрэгтэй 86

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  75
  Монгол
  ( 15.602 сек )
 • Хүйс

  49
  Эрэгтэй
  ( 15.602 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  27
  Улаанбаатар
  ( 15.602 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.74 #85 / 2956
3-3-3 2.46 #53 / 2956
3-6-3 3.40 #87 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.653 3-6-3: 3.399 Цикл: 13.805 19.857
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.461 3-6-3: 3.856 Цикл: 10.242 16.559
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.804 3-6-3: 4.02 Цикл: 9.742 16.566
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах