Эрдэнэбаяр Золбаяр

ID 171261 Нас 10 Дархан-Уул Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  9
  Монгол
  ( 12.159 сек )
 • Хүйс

  9
  Эрэгтэй
  ( 12.159 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  6
  Дархан-Уул
  ( 12.159 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.60 #14 / 2956
3-3-3 1.93 #03 / 2956
3-6-3 2.63 #08 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.505 3-6-3: 2.739 Цикл: 7.602 12.846
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 1.927 3-6-3: 2.811 Цикл: 8.571 13.309
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.116 3-6-3: 2.63 Цикл: 8.005 12.751
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.263 3-6-3: 2.818 Цикл: 9.827 14.908
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.316 3-6-3: 3.121 Цикл: 9.780 15.217
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.405 3-6-3: 3.592 Цикл: 9.241 15.238
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 4.969 3-6-3: 3.997 Цикл: 10.502 19.468
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.172 3-6-3: 3.834 Цикл: 12.617 19.623
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах