Эрдэнэбилэг Гандолгор

ID 171312 Нас 14 Дархан-Уул Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  30
  Монгол
  ( 14.109 сек )
 • Хүйс

  23
  Эрэгтэй
  ( 14.109 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  7
  Дархан-Уул
  ( 14.109 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.65 #33 / 2956
3-3-3 2.39 #35 / 2956
3-6-3 3.07 #36 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.386 3-6-3: 3.068 Цикл: 8.655 14.109
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.411 3-6-3: 3.841 Цикл: 9.772 16.024
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.940 3-6-3: 3.792 Цикл: 9.339 16.071
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.414 3-6-3: 3.927 Цикл: 9.603 15.944
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.426 3-6-3: 4.326 Цикл: 11.199 18.951
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.850 3-6-3: 3.680 Цикл: 10.449 16.979
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах