Эрдэнэхур Сүхбат

ID 070323 Нас 8 Улаанбаатар Эрэгтэй Сургууль

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  79
  Монгол
  ( 15.757 сек )
 • Хүйс

  52
  Эрэгтэй
  ( 15.757 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  29
  Улаанбаатар
  ( 15.757 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.66 #79 / 2956
3-3-3 2.61 #83 / 2956
3-6-3 3.48 #110 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.772 3-6-3: 3.842 Цикл: 9.660 16.274
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.613 3-6-3: 3.484 Цикл: 10.145 16.242
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.154 3-6-3: 3.773 Цикл: 9.829 16.756
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах