Эрхэмбаяр Өсөхбаяр

ID 180573 Нас 7 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  157
  Монгол
  ( 18.087 сек )
 • Хүйс

  96
  Эрэгтэй
  ( 18.087 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  65
  Улаанбаатар
  ( 18.087 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 11.17 #170 / 2956
3-3-3 2.93 #160 / 2956
3-6-3 3.99 #214 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 2.926 3-6-3: 3.994 Цикл: 11.167 18.087
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.168 3-6-3: 4.304 Цикл: 13.311 20.783
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.68 3-6-3: 5.166 Цикл: 13.542 22.388
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 5.032 3-6-3: 6.821 Цикл: 18.946 30.799
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах