Эрхэмхишиг Батмөнх

ID 171316 Нас 16 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  48
  Монгол
  ( 14.763 сек )
 • Хүйс

  36
  Эрэгтэй
  ( 14.763 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  17
  Улаанбаатар
  ( 14.763 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.86 #38 / 2956
3-3-3 2.66 #94 / 2956
3-6-3 3.25 #65 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 3.729 3-6-3: 3.815 Цикл: 11.034 18.578
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.784 3-6-3: 3.407 Цикл: 10.865 17.056
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.657 3-6-3: 3.246 Цикл: 8.860 14.763
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах